Advokatforeningen har en klageordning hvor man kan klage på advokat(er) man mener har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk, eller krevd for høyt salær.

Les mer på https://advokatenhjelperdeg.no/jus-artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/