Lenker til nyttige nettsteder:

Oppdaterte norske lover, forskrifter og rettsavgjørelser: www.lovdata.no
Advokatforeningens serviceside: www.advokatenhjelperdeg.no
Juristenes informasjonssenter: www.jus.no
Domstolene i Norge: www.domstol.no
Fylkesmannsembetene: www.fylkesmannen.no
Politiets offisielle nettportal: www.politi.no
Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge: www.regjeringen.no
Arbeids- og velferdsetaten: www.nav.no
Skatt, avgift og folkeregister: www.skatteetaten.no
Brønnøysundregistrene: www.brreg.no
Statens kartverk www.statkart.no
Advokatbistand i Sør-Trøndelag: www.skoklefald.no

Lokale lenker:

Ås kommunes nettside www.as.kommune.no
Ås Dyreklinikk www.dyreklinikk.info
Universitetet for miljø- og biovitenskap www.umb.no
Ås Avis www.aasavis.no
Ås Avlastningshjem www.pleiehjem.no